PERSONVERNERKLÆRING

Sabrura AS (heretter kalt Sabrura), er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i denne applikasjonen. Ansvarlig internt i Sabrura for oppfølgning av arbeidet knyttet til behandling av personopplysninger er daglig leder. Sabrura behandler følgende personopplysninger i denne applikasjonen: Navn, fødselsdato, kjønn, telefonnummer, e-postadresse og GPS-posisjon. Formålene med behandlingen er beskrevet nedenfor:

 • Navn, fødselsdato og telefonnummer må registreres for å kunne benytte applikasjonen. Ved å laste ned og ta i bruk applikasjonen, samtykker du i at Sabrura behandler personopplysningene med det formål å tilby deg applikasjonen.

 • Navn vil bli brukt for å skape en mer personlig opplevelse i applikasjonen og i tilfeller hvor kampanjer deles mellom brukere “Shared by ". Det kreves ikke fullt navn.

 • Registrering av fødselsdato vil bli brukt til å sende ut bursdagshilsen i forbindelse med din fødselsdag. Fødselsdato brukes også til å forhindre at applikasjonen benyttes av barn. Aldersgrense for applikasjonen er 13 år.

 • Telefonnummeret vil bli brukt for å identifisere deg som bruker av applikasjonen, for utsendelse av unike lojalitetskort, kampanjer, spill og rewards. Du kan reservere deg mot kommunikasjon via sms via min side.

 • Følgende opplysninger er valgfritt å inngi til Sabrura. Disse opplysningene er ikke nødvendig å inngi for å bruke applikasjonen, men vil kunne åpne enkelte funksjoner i applikasjonen: Det er frivillig å legge inn kjønn i registreringen. Kjønn benyttes kun internt av Sabrura – og på aggregert nivå - for å bedre forstå Sabrura sin kundegruppe.

 • På min side kan e-post legges til. Registrerte e-post adresser kan bli brukt for å gi påminnelser (for eksempel før utløp av rewards). Du kan reservere deg mot kommunikasjon via e-post via ”min side”.

 • Telefonens GPS posisjon. Telefonens GPS posisjon. GPS posisjon vil kun bli brukt til å lokalisere din nærmeste butikk, og vil ikke bli lagret.

I tillegg til tidsbegrenset kampanje og aktivitet har applikasjonen følgende fast innhold:

 • Stempelkort hvor man får registrert kjøp av sushibuffet. Etter 9 stempel av buffet mottas 10. buffet gratis.

 • To medlemsnivå basert på opptjente stjerner (poeng). Medlemmene starter på ordinær status og vil etter 10 opptjente stjerner over på gullstatus som gir fordel knyttet til redusert pris på sushibuffet. Stjerner eller poeng opptjenes pr transaksjon i restaurant, pr take-away bestilling og ved verving av medlemmer. Personopplysningsloven krever at Sabrura har et behandlingsgrunnlag for behandlingen av personopplysninger. Behandlingsgrunnlaget for behandlingen av brukernes personopplysninger er i hovedsak personopplysningsloven § 8 (1) bokstav a, da behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med brukeren. For enkelte behandlinger innhenter Sabrura samtykke, herunder behandling av opplysninger om kjønn og GPS posisjon som beskrevet over. Samtykke er frivillig å gi, og kan til enhver tid trekkes tilbake under min side i appen.

Alle opplysningene Sabrura behandler, gis av den enkelte bruker og er frivillig å inngi. GPS posisjon mottas fra brukerens mobiltelefon, dersom denne funksjonen er aktivert av brukeren og kunden har samtykket til behandlingen. Personopplysningene behandles ikke utenfor EU/EØS, og utleveres ikke tredjeparter.

Opplysninger anonymiseres og brukes så i anonymisert form til statistiske formål for å forbedre og videreutvikle Sabruras produkter og tjenester. Anonymiserte opplysninger kan også brukes til andre formål.

Data knyttet til medlemsprofiler for aktive medlemskap slettes etter 3 år. Ved 12 måneders inaktivitet slettes medlemsprofilene automatisk. Data knyttet til kommunikasjon lagres kun så lenge som er nødvendig for å opprettholde kommunikasjonen.

Brukeren har rett til å kreve innsyn i de personopplysninger vi har registrert om vedkommende samt aktuelle sikkerhetstiltak etter personopplysningsloven § 18, samt til å kreve retting eller sletting etter personopplysningsloven §§ 27 og 28. Registrerte i Sabrura sin applikasjon har følgende rettigheter:

 • Rett til innsyn/tilgang til opplysninger
 • Rett til sletting og retting av data
 • Rett til å bli glemt
 • Rett til å begrense behandlingen
 • Rett til å protestere mot behandling
 • Rett til dataportabilitet

For nærmere informasjon og benyttelse av rettighetene kan brukeren kontakte Sabrura per post eller e-post til adressen angitt nedenfor.

Liquid Barcodes AS står for vedlikehold og drift av applikasjonen på vegne av Sabrura AS og opplysningene kan utleveres til dem.

Registrerte har rett til å klage til Datatilsynet på Sabruras behandling av personopplysninger.

For nærmere spørsmål, vennligst kontakt Sabrura AS (organisasjonsnummer 914 238 730). Adresse: Verftsgata 2E, 7013 Trondheim. E-post: post@sabrurasushi.no