Vilkår og betingelser – Circle K Ubegrænset Bilvask abonnement

Hvad er Circle K Ubegrænset Bilvask abonnement?

Circle K Ubegrænset Bilvask er et abonnement på bilvask, hvor du mod forudbetaling af et fast månedligt beløb har mulighed for at vaske din bil når du vil på én af de stationer som indgår i Circle K Ubegrænset Bilvask. Der gælder en ”fair usage” begrænsning for abonnementet på højst to bilvaske pr. dag.

I test perioden er det alene 25 udvalgte stationer, som indgår i Circle K Ubegrænset Bilvask.

Hvad omfatter et Circle K Ubegrænset bilvask abonnement?

Abonnementet er tilknyttet din mobiltelefon og omfatter kun den bil med det registreringsnummer, som du har tilmeldt ved registreringen. Bilen må ikke være registreret til erhvervsmæssig kørsel.

Der kan tegnes et almindeligt abonnement, som gælder for én bil eller et familieabonnement, som gælder for 2 biler. Ved et familieabonnement skal begge biler tilhøre personer i samme husstand. Familieabonnement forventes at kunne tegnes fra senest marts 2020.

Hvem kan oprette et Circle K Ubegrænset Bilvask?

Alle privatpersoner som er fyldt 18 år og som bor i et land, der ikke har love som gør tilmeldinger eller brug af dette ulovligt, kan tilmelde sig.

Hvordan anvendes et Circle K Ubegrænset Bilvask abonnement?

For at kunne aktivere og anvende abonnementet downloades app’en ”Circle K Bilvask”. Bilvasken bliver aktiveret, når du er placeret på en af de deltagende Circle K servicestationer og er i Map View jævnfør vejledningen.

Hvordan sker betalingen for et Ubegrænset Bilvask abonnement?

Selve app’en bliver sammen med betalingsløsningen leveret af en tredjeparts udbyder. Betalingsløsningen leveres af BrainTree, som er en betalingsformidler. Når du foretager et køb første gang, vil du blive bedt om at indtaste dine betalingsoplysninger. Herefter løber abonnementet automatisk og dit tilknyttede kort vil månedligt blive debiteret med prisen for det abonnement, som du har valgt. Debiteringen vil ske på samme månedsdag som dit abonnement blev oprettet.

Hvordan afmelder jeg mit Circle K Bilvask abonnement

Der er ingen binding på dit abonnement. Du betaler 30 dage forud for dit abonnement. Du kan til enhver tid vælge at opsige dit Circle K Bilvask abonnement til ophør på månedsdagen for fornyelse af abonnementet. Opsigelsen skal af hensyn til den automatiske debitering af dit kort dog ske senest 7 dage før månedsdagen for fornyelse af abonnementet.

Misbrug og spærring/ophævelse af abonnement

Ved misbrug af abonnementet kan du blive erstatningsansvarlig for Circle K’s tab herunder f.eks. ved brug af abonnementet erhvervsmæssigt eller til vask af anden end den tilmeldte bil.

Ved vask af anden bil end den tilmeldte vil du blive opkrævet vaskens listepris samt et gebyr på 500 kr. pr. vask.

Ved mistanke om misbrug af abonnementet kan Circle K spærre eller ophæve abonnementet uden varsel. Abonnementet kan også ophæves ved manglende iagttagelse af instruktionerne for brug af vask på de enkelte stationer.

Vedligeholdelse af vaskeanlæg

Det er nødvendigt at gennemføre løbende vedligehold af et vaskeanlæg for at opretholde en vedvarende høj kvalitet og sikre en høj tilgængelighed. Dette arbejde tilrettelægges så vidt muligt på tidspunkter hvor det skaber mindst mulig gene. Der sker ikke en nedsættelse af abonnementsbetalingen som følge af dette vedligeholdelsesarbejde.

Persondata

De oplysninger som Circle K behandler omfatter de oplysninger, som du afgiver ved din tilmelding samt oplysninger om brug af abonnementet, og andre oplysninger, som du vælger at videregive til os på et senere tidspunkt.

De oplysninger som vi indhenter i forbindelse med din tilmelding er:

Navn Fødselsdato Mobilnummer e-mailadresse Registreringsnummer for bil Accept af modtagelse af kommunikation fra Circle K Accept af vilkår og betingelser for Circle K Ubegrænset Bilvask

Alle disse oplysninger gemmes så længe du har et abonnement og i 24 måneder efter ophør af abonnementet.

Under dit abonnements bestående registrerer vi når du anvender dit abonnement til vask på en Circle K station. Disse data opbevares i 24 måneder.

Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger er at administrere dit abonnement samt at forbedre kvaliteten af Circle K Ubegrænset Bilvask og forhindre misbrug.

Circle K kan overføre personoplysninger til underleverandører, som behandler og analyserer data på vores vegne.

Circle K overfører således dine oplysninger til Liquid Barcodes AS, som har udviklet og driver Circle K Bilvask app’en på vegne af Circle K.

Circle K modtager ikke dine betalingsoplysninger, da alle betalingstransaktioner varetages af Braintree.

Yderligere oplysninger om behandling, opbevaring og dine rettigheder fremgår af Circle Ks privatlivspolitik, som kan findes på https://www.circlek.dk/dk_DK/pg1334110756738/PrivacyPolicy.html.

Dataansvarlig for de indsamlede personoplysninger er Circle K Danmark A/S, Borgmester Christiansens Gade 50, 2450 København SV. Vores Databeskyttelsesansvarlige/DPO kan kontaktes ved e-mail til privacy_denmark@circlekeurope.com. Du kan også kontakte Circle K via vores kundeservice på:www.circlek.dk/kundeservice.

Betaling

Når du igangsætter en betaling vil Circle K Bilvask applikationen skifte til en indlagt version af BrainTree. På dette tidspunkt vil du blive ført til BrainTree betalingsservice og følge BrainTree processer for betaling. Efter godkendelse og/eller betaling vil du blive sendt tilbage til Circle K Bilvask app. Under denne proces modtager Circle K blot en bekræftelses på, at en ordre, identificeret ved et ordre ID, er betalt. Dette bliver sendt fra BrainTree til Circle K, hvilket bekræfter betalingen hos BrainTree og dermed godkender betalingen.

Efter købet er gennemført vil du i Circle K Bilvask app’en få en kvittering, som det vil være muligt at sende til din e-mail adresse.

Kommunikation

Circle K anvender e-mail, sms, app og telefon til at kommunikere med abonnenter. Kommunikationen vil typisk bestå af driftsmeddelelser, nyheder, markedsføring og kundeundersøgelser.

Ændring af vilkår

Circle K kan ændre disse vilkår og betingelser med 30 dages varsel.

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning

Circle K er ikke ansvarlig for indirekte tab eller tab som følge af at abonnementet i en periode ikke har kunnet benyttes som forudsat.

Sted og valg af lov

Disse vilkår og betingelser er undergivet dansk ret. Enhver tvist skal behandles af retten på Frederiksberg som første instans.