PERSONVERNERKLÆRING

Sabrura Drift AS (heretter kalt Sabrura), er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i denne applikasjonen. Ansvarlig internt i Sabrura for oppfølgning av arbeidet knyttet til behandling av personopplysninger er daglig leder. Sabrura behandler følgende personopplysninger i denne applikasjonen: Navn, fødselsdato, kjønn, telefonnummer, e-postadresse, postnummer og GPS-posisjon. Formålene med behandlingen er beskrevet nedenfor:

Navn, fødselsdato og telefonnummer må registreres for å kunne benytte applikasjonen. Ved å laste ned og ta i bruk applikasjonen, samtykker du i at Sabrura behandler personopplysningene med det formål å tilby deg applikasjonen.

 • Navn vil bli brukt for å skape en mer personlig opplevelse i applikasjonen og i tilfeller hvor kampanjer deles mellom brukere “Shared by ". Det kreves ikke fullt navn.

 • Registrering av fødselsdato vil bli brukt til å sende ut bursdagshilsen i forbindelse med din fødselsdag. Fødselsdato brukes også til å forhindre at applikasjonen benyttes av barn. Aldersgrense for applikasjonen er 13 år.

 • Telefonnummeret vil bli brukt for å identifisere deg som bruker av applikasjonen, for utsendelse av unike lojalitetskort, kampanjer, spill og rewards. Du kan reservere deg mot kommunikasjon via sms via min side.

Følgende opplysninger er valgfritt å inngi til Sabrura. Disse opplysningene er ikke nødvendig å inngi for å bruke applikasjonen, men vil kunne åpne enkelte funksjoner i applikasjonen:

 • Det er frivillig å legge inn kjønn i registreringen. Kjønn benyttes kun internt av Sabrura – og på aggregert nivå - for å bedre forstå Sabrura sin kundegruppe.

 • På min side kan e-post legges til. Registrerte e-post adresser kan bli brukt for å gi påminnelser (for eksempel før utløp av rewards). Du kan reservere deg mot kommunikasjon via e-post via ”min side”

 • På min side kan postnummer legges til. Postnummer benyttes kun internt av Sabrura – og på aggregert nivå - for å bedre forstå Sabrura sin kundegruppe.

 • Telefonens GPS posisjon. Telefonens GPS posisjon. GPS posisjon vil kun bli brukt til å lokalisere din nærmeste butikk, og vil ikke bli lagret

Personopplysningsloven krever at Sabrura har et behandlingsgrunnlag for behandlingen av personopplysninger. Behandlingsgrunnlaget for behandlingen av brukernes personopplysninger er i hovedsak personopplysningsloven § 8 (1) bokstav a, da behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med brukeren. For enkelte behandlinger innhenter Sabrura samtykke, herunder behandling av opplysninger om kjønn og GPS posisjon som beskrevet over. Samtykke er frivillig å gi, og kan til enhver tid trekkes tilbake under min side i appen.

Alle opplysningene Sabrura behandler, gis av den enkelte bruker og er frivillig å inngi. GPS posisjon mottas fra brukerens mobiltelefon, dersom denne funksjonen er aktivert av brukeren og kunden har samtykket til behandlingen. Personopplysningene behandles ikke utenfor EU/EØS, og utleveres ikke tredjeparter.

Opplysninger anonymiseres og brukes så i anonymisert form til statistiske formål for å forbedre og videreutvikle Sabrura produkter og tjenester. Anonymiserte opplysninger kan også brukes til andre formål.

Data knyttet til medlemsprofiler for aktive medlemskap slettes etter 3 år. Ved 12 måneders inaktivitet slettes medlemsprofilene automatisk. Data knyttet til kommunikasjon lagres kun så lenge som er nødvendig for å opprettholde kommunikasjonen.

Brukeren har rett til å kreve innsyn i de personopplysninger vi har registrert om vedkommende samt aktuelle sikkerhetstiltak etter personopplysningsloven § 18, samt til å kreve retting eller sletting etter personopplysningsloven §§ 27 og 28. Registrerte i Sabrura sin applikasjon har følgende rettigheter:

 • Rett til innsyn/tilgang til opplysninger

 • Rett til sletting og retting av data

 • Rett til å bli glemt

 • Rett til å begrense behandlingen

 • Rett til å protestere mot behandling

 • Rett til dataportabilitet

For nærmere informasjon og benyttelse av rettighetene kan brukeren kontakte Sabrura per post eller e-post til adressen angitt nedenfor.

Liquid Barcodes AS står for vedlikehold og drift av applikasjonen på vegne av Sabrura Drift AS og opplysningene kan utleveres til dem. De følger GDPR-standard i datahåndteringen. Les mer om dette her: https://support.liquidbarcodes.com/support/solutions/articles/43000697192-how-does-liquid-barcodes-protect-and-store-users-data-

Registrerte har rett til å klage til Datatilsynet på Sabruras behandling av personopplysninger.

For nærmere spørsmål, vennligst kontakt Sabrura Drift AS (organisasjonsnummer 914 238 730). Adresse: Olav Tryggvasonsgate 40, 7011 Trondheim. E-post: post@sabrurasushi.no